SAULIUS LISAUSKAS
Marijampolės savivaldybės koordinatorius
Tel. (8 603) 51 751, (8 646) 34 143
El. p. saulius.lisauskas@mluc.lt

Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras
Projektų vadovas, renginių organizatorius

REGINA PAKROSNEVIČIENĖ
Akcijos priemonių išdavimas
Tel. (8 343) 90 056, (8 620) 78 879
El. p. regina.pakrosneviciene@marijampole.lt

Marijampolės savivaldybės administracijos
Aplinkos valdymo skyrius
Vyriausioji specialistė

PAULIUS ČEPONAS
Marijampolės regiono vadovas
Tel. (8 343) 90 054, (8 612) 50 264
El. p. paulius.ceponas@marijampole.lt

Marijampolės savivaldybės administracijos
Aplinkos valdymo skyrius
Vyriausiasis specialistas

SENIŪNIJŲ KONTAKTAI

GUDELIŲ SENIŪNIJA
Vytauto g. 8, Gudeliai, Marijampolės sav.
Seniūnas – Algirdas Murauskas
Tel. (8 343) 37 235
El. p. gudeliai@marijampole.lt

IGLIAUKOS SENIŪNIJA
Vytauto g. 19, Igliauka, Marijampolės sav.
Seniūnas – Vytautas Baltušnikas
Tel. (8 343) 24 525
El. p. igliauka@marijampole.lt

LIUDVINAVO SENIŪNIJA
Vytauto g. 6, Liudvivavas, Marijampolės sav.
Seniūnė – Jolanta Maceikienė
Tel. (8 343) 20 425
El. p. liudvinavas@marijampole.lt

MARIJAMPOLĖS SENIŪNIJA
Lietuvininkų g. 18, Marijampolė
Seniūnas – Juozas Milius
Tel. (8 343) 55 542
El. p. marijampoles.sen@marijampole.lt

SASNAVOS SENIŪNIJA
Sūduvos g. 27, Sasnava, Marijampolės sav.
Seniūnė – Nijolė Smilgienė
Tel. (8 343) 28 788
El. p. sasnava@marijampole.lt

ŠUNSKŲ SENIŪNIJA
Varpo g. 32, Šunskai, Marijampolės sav.
Seniūnas – Rimantas Lekeckas
Tel. (8 343) 28 123  (8 614) 43 086
El. p. sunskai@marijampole.lt